MUDr. Veronika Šefčíková

všeobecný lekár pre dospelých

Objednajte sa na vyšetrenie na konkrétny čas

samozrejme zdarma 

Objednávanie liekov

Oznamy 

Od 1.1.2021 majú v našej ambulancii všetci pacienti nárok na bezplatné CRP vyšetrenie (vyšetrenie zápalového parametru z kvapky krvi s výsledkom do 2 minút) pri príznakoch infekčných ochorení.

V prípade akútneho respiračného ochorenia (kašeľ, nádcha, bolesti hrdla, teplota) sa prosím objednajte na presný čas cez našu webovú stránku alebo vopred kontaktujte našu ambulanciu.

Milí pacienti, od 11. novembra 2019 v našej ambulancii zastupuje MUDr. Miroslava Slottová.

Vyšetrenia sú hradené z Vášho zdravotného poistenia!

Máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami