24-hodinové monitorovanie krvného tlaku               "tzv. tlakový Holter"

11.11.2018

Milí pacienti,

od 1.decembra 2018 pre Vás pripravujeme novú službu - 24-hodinové monitorovanie krvného tlaku (medzi pacientmi známy skôr ako tzv. "tlakový Holter").

Vyšetrenie bude hradené z verejného zdravotného poistenia u poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorí majú v našej ambulancii podpísanú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a nie sú sledovaní lekárom špecialistom (internista, ev. kardiológ).

U pacientov, ktorí nemajú nárok na vyšetrenie z verejného zdravotného poistenia bude možná jeho realizácia po predchádzajúcom vzájomnom dohovore za poplatok podľa platného cenníka ambulancie.