S


 Vyšetrenie bez čakania

možnosť objednania na konkrétny čas 

Telefonické a online objednávanie pravidelne užívaných liekov

(s možnosťou ponechania odkazu na telefónnom záznamínku)

Podávanie infúznej liečby


Možnosť zapožičania tlakomeru, pulzného oxymetra


 24-hodinovný  monitoring krvného tlaku

"tlakový Holter"

Wi-Fi v čakárni


 Vyšetrenie bez čakania

možnosť objednania na konkrétny čas 

Telefonické a online objednávanie pravidelne užívaných liekov

(s možnosťou ponechania odkazu na telefónnom záznamínku)

Podávanie infúznej liečby


Možnosť zapožičania tlakomeru, pulzného oxymetra


 24-hodinovný  monitoring krvného tlaku

"tlakový Holter"

Wi-Fi v čakárni