Dotazník spokojnosti

Vážený pacient, vážená pacientka.

Za účelom skvalitnenia poskytovania zdravotnej starostlivosti si Vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka spokojnosti. Získané údaje z dotazníka budú použité výhradne na účely prieskumu. 

Ďakujeme.