Náš tím


MUDr. Veronika Šefčíková 

všeobecný lekár pre dospelých - rodičovská dovolenka

MUDr. Miroslava Slottová 

všeobecný lekár pre dospelých - zastupovanie


Bc. Erika Slivová

zdravotná sestra

Veronika Murgašová 

zdravotná sestra