Náš tím


MUDr. Veronika Šefčíková 

všeobecný lekár pre dospelých - rodičovská dovolenka

MUDr. Miroslava Slottová 

všeobecný lekár pre dospelých - zastupovanieSimona Melišíková

zdravotná sestra

Bc. Janka Tichá

zdravotná sestra

Veronika Murgašová 

zdravotná sestra - rodičovská dovolenka