Zastupovanie ambulancie

14.11.2019

Milí pacienti, od 11. novembra 2019 v našej ambulancii zastupuje MUDr. Miroslava Slottová

Ďakujeme Vám za doterajšiu trpezlivosť so striedaním personálu. 

Momentálne je Vám v ambulancii k dispozícii mladá lekárka s atestáciou v odbore, ktorá by mala zastupovať dlhodobejšie. 

Za pochopenie ďakujeme!