Obmedzený režim ambulancie počas mimoriadnej situácie

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu bude naša ambulancia s aktuálnou platnosťou až do odvolania poskytovať len neodkladnú - akútnu zdravotnú starostlivosť.

Čo to znamená? 

- rušíme realizáciu preventívnych prehliadok a iných plánovaných vyšetrení,

- prerušujeme vykonávanie očkovania až do odvolania,

- po dohovore so sociálnou poisťovňou rušíme lekársku posudkovú komisiu (kontrolu dlhodobo práceneschopných) až do odvolania.

Týmto Vás chceme požiadať, aby ste našu ambulanciu navštevovali len v akútnych prípadoch. 

Kedy je vhodné Vašu návštevu odložiť? Ak zvažujete návštevu pre:

- dlhodobejšie ťažkosti, chronické problémy,

- predpisy liekov - objednajte si pravidelne užívané lieky online, 

- lekárske posudky (pracovné prehliadky, zdravotný preukaz, vodičský, zbrojný preukaz,..), iná administratíva. 

Týmto opatrením sa snažíme chrániť predovšetkým Vaše zdravie a zdravie Vašich blízkych. Za pochopenie Vám ďakujeme.