Meranie ABI (index členok/rameno) už aj v našej ambulancii

02.06.2018

Od 1.6.2018 v našej ambulancii poskytujeme vyšetrenie ABI (index čelnok/rameno). 

Toto vyšetrenie umožňuje včasnú diagnostiku ischemickej choroby dolných končatín a nepriamo poskytuje aj informáciu o celkovom kardiovaskulárnom riziku u pacienta (riziko srdcového infarktu, cievnej mozgovej príhody). 

Výkon je hradený z verejného zdravotného poistenia u poistencov VšZP a Union ZP v rámci preventívnej prehliadky nad 60 rokov, eventuálne pri prítomnosti rizikových faktorov už od veku 50 rokov. Ostatní pacienti si môžu vyšetrenie vyžiadať na základe platného cenníka.