Ako postupovať v prípade kontaktu s osobou pozitívne testovanou na COVID-19

18.10.2020

Milí pacienti,

v poslednom období pribúda počet kontaktov s osobou pozitívnou na COVID-19. Ak sa to stalo aj Vám, prinášame Vám návod ako postupovať. 

V prvom rade je potrebné vyhodnotiť o aký typ kontaktu sa jedná - ako úzky kontakt vyhodnocujeme: 

- ak ste boli s pozitívnou osobou viac ako 15 minút bez ochranných pomôcok na vzdialenosť bližšiu ako 2 metre,

- ak ste s pozitívnou osobou ste mali fyzický kontakt (napríklad podanie ruky,...),

- ak ste boli s pozitívnou osobou viac ako 15 minút v uzavretom prostredí (domácnosť, pracovisko, čakáreň, verejná doprava).

V tomto prípade je potrebné dodržať nasledovné opatrenia:

- zostať v izolácii 10 dní a sledovať, či sa u Vás nerozvíjajú príznaky (kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, strata čuchu alebo porucha chuti),

- vyhnúť sa osobným kontaktom s blízkymi, ktorí majú rizikové faktory (vek nad 65 rokov, cukrovka, vysoký krvný tlak, poruchy imunity, onkologickí pacienti, chronické ochorenie srdca alebo pľúc).

Ak potrebujete vystaviť PN z dôvodu úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19, kontaktujte nás telefonicky, ev. e-mailom. Všetko vybavíme bez nutnosti návštevy ambulancie.

Karanténu môže nariadiť aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ). Jeho pracovníci Vás v takomto prípade objednajú na testovanie.

Ak by ste test chceli absolvovať dobrovoľne bez nariadenia RÚVZ, tak o vyšetrenie si môžete požiadať cez internetovú aplikáciu: korona.gov.sk.

Po registrácii Vám bude formou SMS oznámené miesto a čas vyšetrenia - tzv. COVID PASS, ktorým sa preukazujete priamo na odberovom mieste. Papierovú žiadanku na vyšetrenie nevystavujeme, pretože nie je potrebná.

Koniec karantény:

Ak bude test negatívny, karanténa končí 10. deň od posledného kontaktu s pozitívnym človekom.

Ak bude test pozitívny a priebeh bez príznakov, karanténa končí o 10 dní od vykonania testu. 

Ak sa u Vás počas karantény rozvinú príznaky je potrebné nás kontaktovať - ideálne telefonicky, pri nedostupnosti ev. e-mailom.

Naša ambulancia funguje aj naďalej bez obmedzení. Pacientov s príznakmi respiračného ochorenia však žiadame o objednanie sa na konkrétny čas alebo o telefonický kontakt pred vstupom do priestorov zdravotného centra. Momentálne máme štátom nariadenú povinnosť poskytovať zdravotnú starostlivosť aj pacientom s aktívnym ochorením COVID-19. Návštevu takýchto pacientov si dohadujeme na čas po ordinačných hodinách, v záložných priestoroch ambulancie, s následnou riadnou dezinfekciou. Avšak je potrebné si uvedomiť, že každý pacient čakajúci v čakárni má v súčasnej epidemiologickej situácii vyššie riziko nakaziť sa novým typom koronavírusu. Preto Vás vyzývame, aby ste návštevu našej ambulancie v súčasnej situácii dôkladne zvážili a prednostne využili objednávanie na konkrétny čas a objednávanie chronicky užívaných liekov online: www.vsmedical.sk.

V prípade, že ste v situácii, že Vaše dieťa nenavštevuje školské alebo predškolské zariadenie z dôvodu zatvorenia triedy ev. celého školského zariadenia, tak máte možnosť využiť tzv. pandemické ošetrovné (OČR). Požiadať o OČR máte možnosť priamo cez webovú stránku sociálnej poisťovne: https://www.socpoist.sk/ako-poziadat-o-pandemicke-osetrovne/68337s#1

V prípade starších detí (nad 11 rokov) Vám nevzniká nárok na pandemické ošetrovné ani nárok na vystavenie karanténnej PN. 

Ešte na záver mi dovoľte Vás požiadať, aby ste mali pochopenie ak sa s nami budete chcieť skontaktovať telefonicky a telefónna linka ambulancie bude obsadená. Momentálne vybavujeme pomedzi pacientov, ktorí sú fyzicky prítomní na ambulancii aj nespočetné množstvo telefonátov. Ak si chcete objednať chronicky užívané lieky, využite prednostne online objednávanie liekov cez našu webovú stránku www.vsmedical.sk. Ak nás chcete kontaktovať s otázkou, ktorá znesie odklad 1-2 dni, tak prosím prednostne využite e-mailovú komunikáciu ambulancia@vsmedical.sk. Za pochopenie Vám ďakujeme.

S pozdravom tím všeobecnej ambulancie pre dospelých - MUDr. Veronika Šefčíková, MUDr. Miroslava Slottová, Bc. Janka Tichá, Veronika Murgašová